Určujícím vodítkem pro agendu ochrany osobních údajů je Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů s účinností od 24. dubna 2019, který navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation).

Text zákona ke stažení zde.
Text nařízení ke stažení zde.