Vyplněné žádosti prosíme zašlete elektronickou formou na e-mailovou adresu školy. Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat. Rodiče budoucích prvňáčků budou na základě žádosti pozváni k zápisu, který proběhne .... upřesníme.
Žádost o zařazení dítěte ke vzdělávání  do 1. třídy

dokument ke stažení
Žádost o odklad školní docházky

dokument ke stažení
Žádost o uvolnění z výuky
 
Žádost o individuální vzdělávání - kontaktujte ředitelku školy.

Školní vzdělávací program KZŠ Karmel je k nahlédnutí v ředitelně školy, po předchozí domluvě.