Dokumenty ke stažení: 

Žádost o uvolnění z výuky


Žádost o přijetí ke vzdělávání 

Zápisový list

Dotazník pro žáky 1. třídy


Žádost o odklad školní docházky


 
Žádost o individuální vzdělávání - kontaktujte ředitelku školy.

 

Školní vzdělávací program ZŠ Karmel je k nahlédnutí v ředitelně školy, po předchozí domluvě.