Informace k jídelně a obědům:

Ceny obědů:

žáci od 7-10 let (7 znamená, že ve školním roce dosáhne věku 7 let atd.) - 42 Kč 

žáci od 11-14 let - 44 Kč

Zřizovatel nám přispívá 1 Kč na jeden oběd. Částku 20,- Kč na jeden oběd přispívá žákům stát.

Odhlašování obědů má na starost Slávka Loderová. Prosíme odhlašujte obědy den předem do 8 hodin. V případě nemoci dítěte je možné si oběd vyzvednout do vlastních jídlonosičů pouze první den nemoci od 11:40 do 11:50 hodin.

Obědy platíme na účet školy předem s variabilním symbolem 44xxxx.

Vyúčtování probíhá dvakrát ročně, v pololetí a na konci školního roku. Případné přeplatky vracíme na účet rodičů.

 

Informace o školném

Školné za jedno dítě - 2000,- Kč za měsíc, za každého dalšího sourozence snížené školné 1900,- Kč.

Školné se platí na účet školy předem, to znamená v prosinci platíme na leden apod. Variabilní symbol 11xxxx.

Vyúčtování probíhá dvakrát ročně, v pololetí a na konci školního roku. Případné přeplatky vracíme na účet rodičů.

 

 

             
  Rozpis hodin tělesné výchovy a plavání 2023/2024  
    První pololetí      
             
  Tělocvična       Plavání - Městské lázně  
Datum: Sokol     Datum: 8:00 - 9:00 9:00 - 10:00
Pondělí       Středa    
11. 9. 4. - 8. roč.          
18. 9. 1. - 3. roč.          
25. 9. 4. - 8. roč.          
2. 10. 1. roč.     4. 10. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
9. 10. 6. - 8. roč.     11. 10. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
16. 10. 1. roč.     18. 10. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
23. 10. 6. - 8. roč.     25. 10. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
30. 10. 1. roč.     1. 11. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
6. 11. 6. - 8. roč.     8. 11. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
13. 11. 1. roč.     15. 11. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
20. 11. 6. - 8. roč.     22. 11. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
27. 11. 1. roč.     29. 11. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
4. 12. 6. - 8. roč.     6. 12. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
11. 12. 1. roč.     13. 12. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
18. 12. 6. - 8. roč.     20. 12. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
        3. 1. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
8. 1. 1. roč.     10. 1. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
15. 1. 6. - 8. roč.     17. 1. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
22. 1. 1. roč.     24. 1. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
29. 1. 6. - 8. roč.     31. 1. 2. - 3. ročník 4. - 5. ročník
             
             

 

 

               
  Rozpis hodin tělesné výchovy a plavání 2023/2024    
    Druhé  pololetí        
               
  Tělocvična       Plavání - Městské lázně    
Datum: Sokol     Datum: 8:00 - 9:00    
Pondělí       Středa      
5. 2. 4. - 8. roč.     7. 2. 1. ročník    
12. 2. 2. - 3. roč.     14. 2. 1. ročník    
19. 2. 4. - 8. roč.     21. 2. 1. ročník    
26. 2. 2. - 3. roč.     28. 2. 1. ročník    
11. 3.  4. - 8. roč.     13. 3. 1. ročník    
18. 3. 2. - 3. roč.     20. 3. 1. ročník    
25. 3.  4. - 8. roč.     27. 3. 1. ročník    
        3. 4.  1. ročník    
8. 4. 2. - 3. roč.     10. 4. 1. ročník    
15. 4.  4. - 8. roč.     17. 4. 1. ročník    
22. 4. 2. - 3. roč.     24. 4. 1. ročník    
29. 4. 4. - 8. roč.            
6. 5. 2. - 3. roč.            
13. 5. 4. - 8. roč.     15. 5. 1. ročník    
20. 5.  2. - 3. roč.     22. 5. 1. ročník    
27. 5. 4. - 8. roč.     29. 5. 1. ročník    
3. 6. 2. - 3. roč.     5. 6. 1. ročník    
10. 6. 4. - 8. roč.     12. 6. 1. ročník    
17. 6. 2. - 3. roč.     19. 6. 1. ročník