Rada školské právnické osoby Křesťanské základní školy Karmel


   Rada ŠPO je ustavena v souladu s ustanovením § 130 zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutím zřizovatele Křesťanské základní školy Karmel Sborem Církve bratrské v Ústí nad Labem. Podle § 130 zákona č. 561/2004 Sb., (školského zákona)  je rada ŠPO orgánem ŠPO spolu s ředitelem školy. Rada ŠPO Křesťanské základní školy Karmel je pětičlenná.


Členové rady:
Jitka Píchová
Ing. Vladimír Daněk  
Mgr. Martin Vlček
Mgr. Martin Vacek
Bc. Jaroslav Šams, Dis.


    Podle § 132 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona dbá mimo jiné na řádné hospodaření ŠPO (školy) s majetkem, včetně finančních prostředků. Schvaluje rozpočet ŠPO a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní uzávěrku. Schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád ŠPO. Projednává návrhy změn zřizovací listiny. Navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí, rozdělení ŠPO a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení ŠPO. Rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti ŠPO. Schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů ŠPO neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi a schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ŠPO.