V tomto školním roce budou probíhat tyto kroužky:

Pěvecký sbor - pondělí 13:15 -14 hodin

Výtvarně divadelní dílna - středa 15 - 16:30 hodin - od druhého pololetí

Turistický kroužek - soboty dle nabídky

Doučování - středa 14 - 15 hodin

Na doučování se nemusíte předem přihlásit, je možné přijít kdykoliv podle potřeby.

Kroužek předškoláků - středa 15 - 16 hodin od 7. 2. 2024

 

Na kroužky je možné přihlásit i děti, které nejsou žáky školy.

Informace na tel. čísle 732 471 491

 

Nové akce školy můžete sledovat na Facebooku