Jarní prázdniny: 4. - 8. 3.

Ozdravný pobyt: 18. - 22. 3.

Den otevřených dveří: 26. 3.

od 8 do 15 hodin

(možnost zúčastnit se výuky)

Zápis do 1. třídy: 3. - 4. 4.