Přijměte naše pozvání na Vánoční představení žáků školy Karmel, které se uskuteční v úterý dne 18. 12. 2018 v 17 hodin v domě Sboru Církve bratrské v Ústí nad Labem.

Klknutím otevřete pozvánku

Pokud byste tento všední den nemohli dorazit, máte ještě šanci vidět žáky školy na vystoupení pro veřejnost, a sice ve středu 12. 12. 2018 v 17:30 na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem.

DSC 0002

Přijďte se potěšit.

Školní rok 2018/19 využíváme prostory:

Šrámkova 3062/38, Ústí nad Labem, Doběticíe, budova vedle domova důchodců:

Kliknutím si můžete objekt prohlédnout v mapě.

Vyučování: 8-13 h (včetně oběda).

Družina: ranní 7-8 h, odpolední 13-15,30 h.

Výchova a vzdělávání probíhá v jedné smíšené třídě dětí prvního až čtvrtého ročníku a podle potřeby ve výuce se děti dělí. Styl výuky umožňuje žákům dostatek pohybu i pauz. Pitný a svačinový režim se řídí podle potřeb žáků. Anglický jazyk je vyučován již od prvního ročníku 2 hodiny týdně, Křesťansko-etická výchova (biblická a osobnostní výchova) 1 hodinu.

INFORMACE K PLACENÍ ŠKOLNÉHO, DRUŽINY A OBĚDA STÁHNĚTE ZDE

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19 KE STAŽENÍ ZDE