Obecné nařízení GDPR stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů. Od 25. května 2018 nahradilo zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Celý název předpisu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation).
Text nařízení ke stažení zde.