Vyplněné žádosti prosíme zašlete elektronickou formou na e-mailovou adresu školy. Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat. Rodiče budoucích prvňáčků budou na základě žádosti pozváni k zápisu, který proběhne … až ... dubna 2019.
Žádost o zařazení dítěte ke vzdělávání  do 1. třídy

dokument ke stažení
Žádost o odklad školní docházky

dokument ke stažení
Žádost o zařazení dítěte ke vzdělávání v průběhu školní docházky

dokument ke stažení
Žádost o uvolnění z vyučování

dokument ke stažení
Přihláška do školní družiny

Žádost o individuální vzdělávání - kontaktujte ředitelku školy