Školní rok 2018/19 využíváme prostory:

Šrámkova 3062/38, Ústí nad Labem, Doběticíe, budova vedle domova důchodců:

Kliknutím si můžete objekt prohlédnout v mapě.

Vyučování: 8-13 h (včetně oběda).

Družina: ranní 7-8 h, odpolední 13-15,30 h.

Výchova a vzdělávání probíhá v jedné smíšené třídě dětí prvního až čtvrtého ročníku a podle potřeby ve výuce se děti dělí. Styl výuky umožňuje žákům dostatek pohybu i pauz. Pitný a svačinový režim se řídí podle potřeb žáků. Anglický jazyk je vyučován již od prvního ročníku 2 hodiny týdně, Křesťansko-etická výchova (biblická a osobnostní výchova) 1 hodinu.

 

INFORMACE K PLACENÍ ŠKOLNÉHO, DRUŽINY A OBĚDA STÁHNĚTE ZDE

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19 KE STAŽENÍ ZDE